Žen-Sen

nezisková organizace
"Budoucnost začíná Tebou"

Tag Archive for Člen

Věra Lišková

Věra Lišková

Co mě baví – prozařovat prostory barvou, krásnými věcmi a radostí, propojovat lidi a předávat radost z tvorby a setkávání

Ve své práci se opírám především o své výtvarné zkušenosti. Ráda přetvářím veřejné prostory, ve kterých trávíme hodně času (nemocnice, mateřské školy) a snažím se do nich přinášet světlo, barvy a pocit pohody.

Velkou radost mně přináší výtvarné dílny, obzvlášť pokud mohu pracovat napříč věkovým spektrem a s rodinami.

Organizaci kulturních akcí se věnuji v naší komunitě, abychom měli prostor se setkávat a sdílet.

· Keramická škola v Kohoutově

· Různé výtvarné dílny (kresba, malba, keramika, práce s hlínou a se dřevem)

· Semináře tance pěti rytmů

· Semináře zaměřené na osobnostní rozvoj

· Interiérový design – malba, výzdoba (od roku 1999)

· Účast na mezinárodních projektech

Moje tvorba

Hanka Růžičková

Hanka Růžičková

Co mě baví – proces, hra, být teď a tady v radosti

Při své práci propojuji různé techniky a metody a hledám nejvhodnější řešení pro klienta. Do vzdělávání ráda přináším netradiční přístupy. Ráda pracuji se skupinou a svoji roli bych nazvala průvodce.

HR specialistka, andragog a lektorka. Zaměřuje se dlouhodobě na poradenství v oblasti personální řízení, poradenství pro zaměstnance v oblasti HR, vzdělávání dospělých a kariérní poradenství. V posledních třech letech se věnuje lektorské činnosti, a to jak v kurzech pro dospělé, aktuálně pro dlouhodobě nezaměstnané a ženy na mateřské, tak pro děti. Účastnila se několika mezinárodních workshopů se zaměřením na tvorbu metodik autorských vzdělávacích kurzů a na lektorskou činnost.

Vzdělání:

2006 - 2008 - FFUK - Personální řízení a vzdělávání dospělých

· Dvouletý výcvik v arteterapii s Beate Albrich

· Pětiletý výcvik v dramaterapii – Developmental transformation

· Sebezkušenostní dvouletý výcvik s Jitkou Vodňanskou

· Různé výtvarné a divadelní dílny

· Výcvik v appreciative inquiry (oceňující ptaní)

· Výcvik ve vedení motivačních rozhovorů

· Letní škola Lipnice - metodické kurzy v zážitkové pedagogice

· 15 let praxe v oblasti personalistiky a vzdělávání dospělých

· Účast na mezinárodních projektech

 

Blanka Junová

 

Blanka Junová

“Každý z nás v sobě nese jedinečný potenciál, který stojí za to objevovat.”

Stále více pozoruji naši společnost - naše hodnoty, naše způsoby myšlení a konání a stále víc vnímám potřebu změny. Jsem součástí svým vlastním nastavením a tím, že pomáhám lidem i firmám objevovat svou vlastní autentickou cestu. K tomu nyní využívám nadčasového nástroje zvaného Human design, který mapuje jedinečný potenciál jednotlivce a malých kolektivů. Zapojuji se do spolupráce u nás i v zahraničí a mou podstatou je vytvářet funkční a svobodné pracovní prostředí. Mojí vášní je pozorování a zkoumání lidí a jejich vztahů - toho, jak fungují a jaké mají zákonitosti. Miluji tanec, hory, moře, lesy, tvoření, život a všechny své blízké v něm.

Lektorka, průvodkyně, koučka. V Kanadě studovala školu přírodní výživy (Canadian school of natural nutrition) a osobní trenérství. Po návratu do České republiky začala pracovat ve vzdělávání dospělých, po několika letech jako nezávislá lektorka a konzultantka. Je spoluautorkou knihy „Jak sladit práci a rodinu“ a autorkou „Čas pro změnu…k rovnováze práce a soukromí“. V mnoha projektech působí jako specialistka na téma slaďování pracovního a soukromého života. Nyní se specializuje na práci s lidmi, kteří v životě hledají nové cesty, ať už v podnikání či v soukromém životě. S jednotlivci i skupinami pracuje s využitím technik koučování, Human designu i terapií zaměřených na tělo; je průvodkyní na cestě objevování sebe sama - své jedinečnosti a jejím uplatnění ve vnějším světě.

  • studium Human designu, specializace BG5 pro kariérní koučink a malé týmy
  • studium holistické výživy na CSNN (Canadian School of Natural Nutrition) - poradce ve zdravé výživě
  • akreditovaný výcvik pro profesionální kouče u nás i v zahraničí
  • akreditovaný kurz etické výchovy zaměřený na rozvoj emoční inteligence u dětí
  • dlouholetá zkušenost v lektorské činnosti (měkké dovednosti) a specializace na slaďování soukromého a pracovního života

Více o mě též na www.cestajedinecnosti.cz +  www.lideazdroje.cz www.moudrepodnikanizen.cz

Další nabídka

 

Hanka Havlová

Hanka Havlová

„Všichni žijeme jeden příběh“

Co mě baví – objevování, setkávání, propojování – se sebou, s druhými, se světem. Tajemství vesmíru v našem těle a mysli. Vědomí. Cesta srdce. Přítomnost a ticho.

Ve své práci propojuji tři centra inteligence – tělo, emoce a mysl. Mám dlouholetou zkušenost s prací s emocemi a tělem, opřenou o domácí i zahraniční vzdělání v oboru psychologie, psychoterapie, koučinku, neverbální komunikace a vzdělávání dospělých. Působím v České republice i v zahraničí. Miluji práci s firemními týmy, rodinami, páry, dětmi i jednotlivci. Používám techniky a nástroje klientům „na míru“, kreativně a s výsledkem. Jak řekl jeden z účastníků mých workshopů: „To vypadá pořád jako velká legrace, a pak se dějí zázraky.“

  • psychoterapeutický výcvik PBSP - Pesso-Boyden Systém Psychomotor Psychotherapy ®
  • Enneagram teacher – ETPT™ školy Trifold School of Enneagram
  • výcvik v práci s mimořádnými stavy vědomí a práce s tělem a rituálem školy americké psychoterapeutky Jeneane Prevatt, Ph.D. (Jyoti)
  • mezinárodní projekty: „Tanec -emoce –komunikace“, “Outdoor Parents Education”, „Soft Skills – Empowered Parents“ (Grundtvig)
  • výcvik MAITRI breathwork®

S ukázkami mé práce a přístupu se můžete potkat v psychologické poradně: http://www.maminkov.cz/psychologicka-poradna/ 

Další nabídka

Nabídka