Žen-Sen

nezisková organizace
"Budoucnost začíná Tebou"

Realizované

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Naučte se uspět– pro rodiče a lektory

LEARN TO SUCCEED for parents and educators
English version HERE.

První mezinárodní setkání zahrnující všechny partnery se konal ve Slovinsku. »NAUČTE SE USPĚT pro rodiče a lektory – 10 metod pro zdravou osobní identitu všech členů rodiny jako základ zdravých rodinných vztahů: (1) Komplexní rodičovství – životní role, (2) Vývojové fáze dítěte, (3) Kreativita v rodině prostřednictvím pohybu a hry, (4) Transakční analýza, (5) Rodinné konstelace – metoda Bert Helinger, (6) Rodinná relaxace a řízení mysli, emocí a stresu – umění prvního kroku života, (5) Každý člen rodiny je jedinečný – Systém lidského vzoru Nauka lidské odlišnosti, (6) Vidění sebe a osobní motivace, (7) Věštecká cvičení (Geomantie)– jak cítit přírodu – Kreativní vyjádření v rodinném prostředí, (8) Vývoj dítěte a vlivy v blízkém a rozřířeném prostředí dítěte – Astrologie, (9) Příroda a vztahy – Moudrost přírody, (10) Eurytmie jako umění pohybu a sebeobjevování. Účastníci (18) získali hlubokou zkušenost o důležitosti osobní identity pro zdravé rodičovství.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

IMG_3063

TEK: Tanec Emoce Komunikace (Dance Feel Express)

Rozumová, emoční a fyzická inteligence v praxi

Mezinárodní workshop s 20 účastníky z celého světa, 7 dní učení, sdílení, prožitků. Realizováno díky programu celoživotního učení GRUNDTVIG. Děkujeme!

Program byl rozdělený do 3 tématických bloků: komunikační dovednosti, emoční inteligence a lekce 5 rytmů. Tématicky jsme se opírali o stukturu a kvality jednotlivých rytmů (plynutí, stacata, chaosu, lyriky a klidu), které se objevují nejen v hudbě, ale i v každodenním životě. Například plynutí jako schopnost vědomí sebe sama, svých potřeb a bariér, schopnost naslouchat otevřeně a bez předsudků, dovednost zaměřit svou pozornost na to, co se děje v okamžicích emočního rozpoložení; stacato se spojuje s aktivní částí dne, hranicemi, jasnou komunikací a energií hněvu atd.

P1060969

VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE V LANŽOVĚ

Obec Lanžov a Žen-Sen
V neděli 20.4.2014 proběhlo Velikonoční odpoledne v Lanžově plné zábavy a hlavně tvořivosti. A co bylo náplní celého odpoledne se dočtete níže.

od 14:00 – v kostele sv. Bartoloměje Koncert Lukáše Pelce – Odkaz na jeho tvorbu najdete na Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=rlZEVVGzirI
od 15:00 – v čp. 3 – Výstava tvorby místních občanek a dětí z MŠ – Tvořivá dílna: malování kraslic, zdobení perníků, malování sádrových odlitků,….
od 15:00 – v čp. 10 a okolí – pletení pomlázek, velikonoční výzdoba ze slámy, malování keramiky,….

Občerstvení zajištěno

plakat_etsky_seminar2013m

Jedinečnost / hra / tvoření

Jednalo se o společný dvoudenní program pro rodiče a děti.

Cílem této akce bylo, aby si všichni účastníci odnesli hluboké porozumění situacím, které ve výchově dětí nastávají, a jasnou mapu, jak si poradit v nesnadných chvílích. Jak dobře nastavovat hranice. Dopad to mělo i na sebedůvěru a samostatnost dětí, na vzájemnou komunikaci v rodině, ale také na porozumění tomu, co si ze svého dětství nesou právě rodiče. A především šlo také o to získat vzájemný respekt a lásku v rodině.

P1060933

Rodiče v lese – outdoorový rodičovský projekt

Parents in the Woods – Outdoor Parenting Project

English version HERE.

V roce 2011 jsme zažádali úspěšně o partnerský program zvaný Grundtvig. Během příštích dvou let jsme společně s našimi partnery z Maďarska, Slovinska a Rumunska stanovili cíl výměnných zkušeností, metodologii a konkrétní cenné informace důležité pro vzdělávání rodičů. Na základě výměny jsme navrhli program, který převádí všechny shromážděné informace a nástroje do metodologie experimentální výuky a zábavné zážitkové pedagogiky.

Nabídka