Žen-Sen

nezisková organizace
"Budoucnost začíná Tebou"

O nás

Blanka Junová

Koučka, konzultantka pro podnikání, kariéru a osobní rozvoj, lektorka

Hanka Havlová

Terapeutka, trenérka emoční inteligence, enneagramu a NLP, kouč, lektorka

Věra Lišková

Výtvarnice a keramička, lektorka, organizátorka

Hanka Růžičková

Lektorka, terapeutka a konzultantka v oblasti personalistiky

Od historie do současnosti

ZAČÁTEK

V roce 2007 zakládá Blanka Junová občanské sdružení s čistě místní působností v Lázních Bělohrad. Provozovalo Mateřské centrum s programem pro děti i dospělé.  Děkujeme Hance Smotlachové a Hance Tomanové za to, že stály u zrodu naší organizace a za jejich energii do ní vloženou.

PŘELOM

2010 První mezinárodní workshop „Tanec-emoce-komunikace“ podpořený v programu Grundtvig. Velká a úspěšná akce, která otevřela další mezinárodní spolupráci v rámci projektu Partnerství s tématem “Outdoor Parents Education”, zaměřený na cílovou skupinu rodičů.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Pracovní přátelství ze zahraničních kontaktů dala vznik dalším projektům a podpořila tvorbu a inspiraci. Se slovinskou kolegyní Jožicou Amadeou Demšar proběhlo několik ženských workshopů – v Čechách i v Chorvatsku, jejichž potenciál tvoří kontinuitu do budoucnosti.

Výměna zkušeností a plánování příštích projektů probíhá s kolegy z Velké Británie, Maďarska, Polska, Itálie, Slovinska a Francie.

DOMÁCÍ AKTIVITY

Výstupy z mezinárodních setkání přirozeně navyšují kvalitu aktivit na krajské a národní úrovni – vzdělávání pro rodiče, pro ženy, pravidelné programy pro rodiče s dětmi. Kurzy jsou zaměřené na posílení rodičovských kompetencí, osobní rozvoj a oblast slaďování soukromého a pracovního života.

Pozornost věnujeme podpoře místních společenství. Organizace tradičních akcí (Velikonoce, vánoční koncerty), podpora vzniku míst pro setkávání a objevování (koupaliště Lanžov, ptačí stezka), spolupráce se školou v Dubenci, koncerty a dobročinné akce, výtvarné kroužky a dílny – to všechno propojuje obyvatele Lanžova, okolních obcí a stává se nabídkou volnočasových aktivit i pro lidi z celé republiky.
S podporou ŽEN-SENu vznikla v létě 2015 tradice velkých rodinných kempů Království na zámku v Bílých Poličanech.

SOUČASNOST

Jádro sdružení nyní tvoří čtyři ženy – všechny s bohatou profesní zkušeností ze svých oborů a přirozenou touhou rozvíjet se dál a inspirovat se navzájem a propojovat se s lidmi, jejichž aktivity směřují k Životu – předávání jednoduchých nástrojů, aby lidé mohli žít vědomý a naplněný život s pozorností k planetě a všemu, co nás přesahuje.

Spojuje nás radost z tvorby a hodnoty, které do týmu přinášíme ze svého osbního života: otevřenost, vzájemná podpora, vědomí přesahu, „praktická spiritualita“.

V roce 2016 pokračujeme s rodinnými kempy, akcemi pro rodiny, vzděláním pro rodiče a spolupráci s místními komunitami. O naše akce se postupně zvyšuje zájem i ze zahraničí.  Rozvíjíme další možnosti spolupráce se zahraničím. Specializujeme se na propojování rozumové, emoční a fyzické inteligence.

Kromě workshopů a individuálních konzultací, koučnku či terapií svým klientům nabízíme dlouhodobou podporu a kontinuitu společné cesty.

 

Nabídka